DE VRUCHTBAARHEIDSCONTROLE

Aan de hand van een microscopisch onderzoek kan de hoeveelheid en kwaliteit van het duivensperma vastgesteld worden. Deze meetwaarden zijn bepalend voor de vruchtbaarheid van een duif.
Een attest hiervan kan afgeleverd worden bij eventuele verkoop van de duiven.
Deze methode kan ook toegepast worden op duivers(doffers) die niet meer bevruchten.

Onze techniek stelt ons immers in staat bij vermeende onvruchtbare duivers toch een normale hoeveelheid sperma op te vangen.

Veel oude duivers hebben de eigen kracht niet meer om tot een natuurlijk ejaculaat te komen, doch produceren wel nog sperma.
Door onze massagetechnieken stimuleren wij deze duiver op natuurlijke wijze, om tot sperma-afgifte te komen.
De stelling dat veel OUDE DUIVERS niet meer vruchtbaar zouden zijn gaat hier zeker niet meer op!
Het beste laat U zo'n vogel eerst testen alvorens hem definitief af te schrijven.
Veel onderzoek en testen hebben bewezen dat duivers van 12 jaar en ouder in staat zijn om voor nakweek te zorgen.
Dit wel op basis van de K.I. technieken zoals hier beschreven.