GENENBANK

Naast dit alles is er de mogelijkheid om een genenbank op te starten.
Hierin zullen de genetische kenmerken van iedere duif in opgeslagen zitten ,zodat dit ons na verloop van tijd in staat moet stellen ,een goed inzicht te krijgen in de perfecte lijnenteelt.
Dit alles via DNA-CONTROLES, ook tevens om fraude en diefstal te voorkomen.

TECHNIEKEN

Onze massagetechnieken voor duiven zijn volledig op natuurlijke handelingen gebaseerd. Door middel van jarenlange studies zijn deze technieken voor zowel duiver als duivin ongevaarlijk en stressbestendig.

Verhalen dat jonge duiven geboren uit K.I. niet vruchtbaar zouden zijn mag men naar het land der fabelen verwijzen omdat het ruime tegendeel reeds vaak bewezen is.