DIEPVRIEZEN - DUIVENSPERMABANK
Het preventief afnemen van sperma en diepvriezen-190 graden,
alvorens U Uw beste duivers inkorft.
Dit voor het geval van verloren gaan van Uw vogel om welke reden dan ook.
U kunt dan altijd verder kweken met het diepgevroren sperma van Uw duif.
Het sperma diepgevroren is onbeperkt houdbaar.
Zo heeft U eigenlijk een goede levensverzekering voor Uw stamboom.

SPERMABANK (diepvriezen duivensperma)
Nu de mogelijkheid bestaat om het sperma van topduivers te conserveren oftewel in te vriezen, geeft dit de mogelijkheid dat voordat U Uw duif verkoopt sperma laat afnemen, en dit voor welke doeleinden dan ook ( bv verkoop of kweek) kunt bewaren.

Op het door U gewenst tijdstip kunt U dit dan voor eigen of derden gebruiken voor het insemineren van duivinnen of verkopen aan de prijs die U vaststelt op basis van de stamboom van de donor.

Let wel: Niet alle duivensperma is geschikt om in te vriezen.

Elke duiver wordt vooraf even getest of zijn sperma in goede kwaliteit houdbaar is.
Is dit niet het geval dan heeft U altijd de mogelijkheid om met vers sperma van deze vogel te werken.

KUNTSMATIGE INSEMINATIE DUIVINNEN
Het verzamelde sperma kan verdeeld worden in verschillende porties die op hun beurt kunstmatig bij de duivinnen ingebracht worden.
Het aantal duivinnen dat per sperma-afname geinsemineerd kan worden is afhankelijk van de spermakwaliteit welke van zeer slecht tot super kan omschreven worden.
Bij minimale spermaproductie te gebruiken voor 1 duivin, oplopend bij superkwaliteit tot tien duivinnen.

Dit stelt U in de mogelijkheid om op zeer korte termijn een hok op te bouwen uit topduiven zonder Uw allerbeste duivers te schaden.
Met kunstmatige afname van sperma bij Uw topduivers gaan deze jaren langer mee als kwekers.