... Uw duiven vliegen super, kweken uitstekend en hebben een fantastische conditie met een op uw hok aangepast
voedingschema! Ook adviezen over het aanleggen van uw duivenspermabank bij uw thuis!
Bel nu! 0032 478 459853

... Your birds fly very well, grow well and have a fantastic condition with a customized nutrition program on your loft!
Also advice on the construction of your doves sperm bank in your home!
Call Now! 0032 478 459853

Choose youre language!